بایگانی‌ ماهانه: شهریور ۱۳۹۷

۰

زیبایی شناختی عصبی Neuroasthetics

بازدیدها: ۱۷۵زیبایی شناختی عصبی اصطلاحی است که اولین بار توسط سمیر زکی بکار برده شد و در آن به پایه های عصبی درک هنرو زیبایی پرداخته می شود.زیبایی شناسی عصبی در حوزه های مختلفی مانند...

۰

داروهای ضد افسردگی Antidepressant Agents

بازدیدها: ۵۳۱ بسیاری از داروهای ضد افسردگی عملکرد نوراپی نفرین یا سروتونین یا هر دو را در CNS افزایش می دهند.اعتقاد بر این است آمین های مغزی بویژه نوراپی نفرین و سروتونین میانجی های عصبی...

۰

داروهای مربوط به پارکینسونیسم و اختلالات حرکتی

بازدیدها: ۱۱۱۸ اختلالات حرکتی شامل پارکینسون، بیماری هانتینگتون،بیماری ویلسون و سندرم توره است.اختلالات حرکتی شامل آتتوز،کره،دیس کینزی ،تیک ها و لرزش می باشند. داروهایی که برای پارکینسونیسم بکارمیرود عبارتند از:پیش ساز دوپامین(لوودوپا) ، آگونیست های...

۰

دارو های ضد تشنجAntiseizure Drugs

بازدیدها: ۲۴۱ صرع به گروهی از سندرم های مزمن گفته می شود که با عود تشنج ها همراه است.تشنج دوره محدودی از تخلیه غیر طبیعی نورونهای مغزی می باشد.دارو های ضد تشنج چنین فعالیتهای غیر...

۰

یک دوره بحرانی برای یادگیری زبان وجود دارد

بازدیدها: ۱۸۳شواهد زیادی پیشنهاد کننده آن است که یادگیری یک زبان جدید برای فرد بالغ سخت تر از کودک است.مطالعه جدیدی که به تازگی در MIT انجام شده است پیشنهاد می کندکه بچه ها تا...

۰

نقشه مغزی

بازدیدها: ۷۰۰ یکی از ابزارهایی که  در واحد ارزیابی و تشخیص مرکز مغز مورد استفاده قرار میگیرد الکتروانسفالوگرافی کمی (qEEG) یا نقشه مغزی است. همچنین نقشه مغزی برای درمان هایی که بر روی مغز کار...

۰

اسکیزوفرنی یا روان گسیختگی

بازدیدها: ۱۵۳ روان  گسیختگی، اسکیزوفرنیschizophrenia یا شیزوفرنی نوع خاصی از سایکوز یا جنون است که با اختلال شدید تفکر مشخص می شود. این بیماری که در میان بیماریهای عمده روانشناختی از همه وخیمتر است، معمولاً...

۰

فارما کولوژی داروهای آرامبخش –خواب آور sedative-hypnotic

بازدیدها: ۴۱۹ داروهای آرامبخش- خواب آور گروهی از داروها هستند که موجب سرکوبCNS بصورت وابسته به دوز می شوند.بنزو دیازپین ها، باربیتوراتها، کاربامات ها، الکل ها و اتر های حلقوی همه آرامبخش-خواب آور هستند. اکثر...

۰

ثبت خاطره در مغز

بازدیدها: ۲۰۴  حافظه و چیستی ماهیت آن، موضوعی است که ذهن بشر را همیشه به خود مشغول کرده و دانشــمندان بزرگی ازجملــه «دکارت» در کتاب خود با نام «تأملات» درباره آن سخن گفته اند. جمله...

۱

فیزیولوژی خواب

بازدیدها: ۱۴۰۸ خواب در واقع از دست رفتن بیداری است و یک عملکرد پایه ای برای سلامتی فیزیکی و ذهنی است.در خواب هوشیاری از بین نمی رود وبه محرکهای حسی پاسخ می دهد. نواحی در...

۰

دولفین ها در یک زمان با یک نیمکره مغزشان می خوابند

بازدیدها: ۱۵۶۱ دلفین ها استاد انجام دادن کارهای چندگانه هستنددولفین ها در طی تکامل به این توانایی دست یافتند تا به یک نیمکره مغزشان استراحت بدهند.مغز در حال خواب را می توان با الکتروانسفالوگرام (EEG)بررسی...

۴

آیا مصرف تریاک بی ضرر است ؟

بازدیدها: ۳۴۲۴۱ بعضی از متخصصین در حوزه اعصاب و روان معتقدند که مضرات تریاک در برابر ماری جوانا و شیشه صفر است و تریاک دولتی می‌تواند باعث خلوت شدن دادگاه‌ها شود . ونیزمصرف تریاک به...

۶

آفانتازیا aphantasiaیا اختلال تصویر سازی مغز چیست؟

بازدیدها: ۲۰۱۳ برای بعضی افراد، تصور کردن صورت یک دوست یا آپارتمان محل زندگی شان غیرممکن است؛ پدیده ای که آفانتازیا aphantasia نامیده می شود.آفانتازیا کوری چشم ذهن است. دانشمندان شروع به بررسی ویژگی های...

۰

اثرات الکل بر مغز

بازدیدها: ۸۳۸ الکل بخصوص به شکل اتیل الکل(اتانول)، جایگاه مهمی در تاریخ بشر حداقل برای ۸۰۰۰ سال دارد.امروزه نیز نوشیدن الکل بطور وسیع ادامه دارد.مشابه با دیگر داروهای آرامبخش-خواب آور الکل در دوز کم تا...

۰

علت دژاوو یا آشنا پنداری چیست؟

بازدیدها: ۵۶۷پدیده دژاوو (Deja Vu) وقتی رخ می دهد که انسان برای نخستین بار با صحنه ای مواجه می شود و گمان می کند که از قبل آن صحنه را دیده است و با آن...

۰

داروهای ضد جنون Antipsychotic

بازدیدها: ۲۳۴۶  نرولپتیک یک subtype از داروهای آنتی سایکوتیک است که تولید عوارض جانبی خارج هرمی یا اکستراپیرامیدال(EPS) بالایی در دوزهای موثر بالینی می شود و باعث بروز کاتالپسی در حیوانات آزمایشگاهی می شود.مانند کلر...

۵

عالی ترین بخش مغز:لوب فرونتال و کورتکس جلوی پیشانی(prefrontal)

بازدیدها: ۶۵۴۳لوب فرونتال و کورتکس جلوی پیشانی(prefrontal) قشر جدید قطعه فرونتال نقش خاصی در فعالیت های حرکتی،قضاوت و پیش بینی و تعیین حالت یا ظاهر فرد را دارد. ناحیه حرکتی اولیه primary motor area این...