گزارش یک مورد بهبودی اختلال شخصیت بدنبال ضربه به سر

بازدیدها: ۹۴

بیمار مردی است ۲۶ساله، متاهل، دارای تحصیلات دیپلم و فرزند دوم خانواده که از دوران کودکی ویژگی هایی چون لج بازی، ناسازگاری و برونگرایی از خصوصیات بارز وی بوده است. از کلاس پنجم ابتدایی شروع به مصرف سیگار کرده و از دوم راهنمایی به سمت مصرف حشیش روی آورده و پس از مصرف آن، دوره هایی از خشم و پرخاشگری شدید در محیط خانه و زد و خورد های خیابانی را گزارش میکند از۱۷ سالگی به تدریج شروع به مصرف تریاک و الکل می کند. با شروع دوران خدمت سربازی، مصرف مواد سفید را آغاز می کند. همچنین دوره هایی از افسردگی شدید را در این دوره ذکر میکند که منجر به چندین بار اقدام به خودکشی ناموفق در وی شده است. در طول این دوران سه بار اقدام به ترک موقت مواد می کند، اما بعد از خدمت سربازی، هم چنان مصرف مواد سفید مانند شیشه و کراک را کماکان ذکر میکند. ۳سال پس از سربازی، در یک سانحه تصادف، دچار ترومای ناحیه گیجگاه شده و بی هوش شده است. طبق بیانات بیمار، موقع ورود به بیمارستان به هوش آمده و در برابر اقدامات پزشکی مقاومت می کند که این مقاومت را ناشی از مصرف مواد توهم زا ذکر می نماید. سطح هوشیاری بیمار پس از بی هوشی مجدد به ۳ می رسد که حدود۷ روز به حالت کما به سر برد. جراحی جمجمه روی وی انجام شد و پس از کما، دو ماه بستری بوده است. همچنین طی دوران بستری مصرف گهگاهی ماری جوانا را ذکر می کند. طبق گفته های بیمار بعد از ضربه سر تمایلی به مصرف مواد نشان نمی داد و مصرف خود را از روی لذت ذکر نمی کند. همچنین تغییرات خلقی به صورت پرخاشگری کمتر، ارتباط صمیمی تر با اعضای خانواده، خلق با ثبات تر و تحریک پذیری کمتر را ذکر می کند. عملکرد تکانشی اش به طور چشمگیری کاهش یافته است. بیمار چند ماه پس از ضربه به کمپ ترک اعتیاد مراجعه کرده و گرچه قبل از ضربه سر چندین بار اقدام به ترک ناموفق داشته است، اما اقدام ترک پس از ضربه سر وی اقدامی موفق بوده است. آخرین اقدام وی با انجمن معتادان بی نام بوده است. پس از ترک، در انجمن معتادان بی نام نماینده اعضا شده و هدایت و سرپرستی اعضا را بر عهده دارد. همچنین بیمار مشغول به کار شده است و در عرض چندین ماه ترفیع رتبه شغلی را هم ذکر میکند. بیمار پس از مدتی ازدواج کرده و با همسرش رابطه بسیار خوبی دارد دارد. نتیجه گزارش  MRI پس از ضربه به سر، Brain malaciaو Gliosis changes در لوب فرونتال راست و نیز قسمت قدامی لوب تمپورال (مجاور هیپوکامپ) مشهود است که سبب کاهش مختصر حجم مغز به صورت اتساع خفیف و نسبی شاخ فرونتال و تمپورال بطن جانبی راست شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.