ژن های والدین چگونه می توانند بر موفقیت تحصیلی کودک تأثیر گذار باشند

بازدیدها: ۲۱

پرورش ژنتیک ، این مفهوم که ژن های والدین به طور غیرمستقیم بر فرزندانشان تأثیر می گذارد و محیطی را برای آنها فراهم می کند ، تقریباً در پیشرفت تحصیلی کودک به اندازه ارث مستقیم ژنتیکی اهمیت دارد.
بر اساس یک مطالعه جدید که توسط محققان UCL انجام شده است ، موفقیت تحصیلی کودک بستگی به ژن هایی دارد که از والدین خود به ارث نبرده اند و همچنین ژن هایی که دارند.
این مطالعه که توسط بنیاد Nuffield تأمین می شود ، تأیید می کند که ژن هایی که شخص به طور مستقیم به ارث می برد به احتمال زیاد در پیشرفت آنها در تحصیل کمک می کند. اما ژن های والدین که به طور مستقیم به ارث برده نشده اند ، اما هنوز سطح تحصیلات والدین را شکل داده اند و متعاقباً بر شیوه زندگی و محیط خانواده ای که برای فرزندان خود فراهم می کنند تأثیر گذاشته اند ، نیز مهم هستند و می توانند بر میزان عملکرد خوب فرد در مدرسه و فراتر از آن تأثیر بگذارند.
کودکان به دلیل طبیعت (ژنهایی که به ارث می برند) و پرورش (محیطی که در آن رشد می کنند) به والدین خود شباهت دارند. اما طبیعت و تأثیرات پرورش در هم آمیخته اند.
مادران و پدران هر کدام نیمی از ژن های خود را به فرزندان خود منتقل می کنند ، و اگرچه نیمی دیگر از ژن های آنها منتقل نمی شود ، اما همچنان بر ویژگی های والدین تأثیر می گذارند و در نهایت بر ویژگی های فرزندان خود تأثیر می گذارند. به عنوان مثال ، والدینی که تمایل ژنتیکی بالاتری به یادگیری دارند ، ممکن است علاقه بیشتری به فعالیت هایی مانند خواندن داشته باشند که به نوبه خود ، یادگیری را در فرزندان خود پرورش می دهد.
این مفهوم – هنگامی که ژن والدین با ایجاد محیطی که برای فرزندان آنها ایجاد می کند بر نتایج آنها تأثیر می گذارد – پرورش ژنتیکی نامیده می شود. این توضیح می دهد که چگونه ژن والدین به طور غیر مستقیم ویژگی های فرزندان خود را نشان می دهد.
برای مقاله حاضر ، محققان ۱۲ مطالعه را در چندین کشور بررسی و تجزیه و تحلیل کردند و از روشی به نام نمره گذاری چندژنیک برای بررسی تأثیر میلیون ها نوع ژنتیکی بر پیشرفت تحصیلی در نزدیک به ۴۰،۰۰۰ جفت والدین و فرزندان استفاده کردند.
محققان دریافتند که پرورش ژنتیکی تقریباً نیمی از وراثت ژنتیکی بر موفقیت آموزش تأثیر می گذارد.
اثرات ژنتیکی پرورش یافته با نمرات پلی ژنیک در مطالعات ، حداقل ۱.۲۸ درصد واریانس نتایج آموزشی را توضیح می دهد ، در حالی که اثرات ژنتیکی مستقیم حداقل ۲.۸۹ درصد واریانس نتایج آموزشی را توضیح می دهد.
محققان می گویند با توجه به اینکه نمرات پلی ژنیک تنها بخشی از وراثت را در نتایج آموزشی به دست می آورند ، یافته ها دست کم گرفته می شود. اثرات ژنتیکی واقعی می تواند چندین برابر بیشتر باشد ، اما آثار ژنتیکی مستقیم احتمالاً هنوز هم تقریباً دو برابر اثرات پرورش ژنتیکی خواهد بود.
این مطلعه  نشان می دهدکه پرورش ژنتیکی تأثیر قابل توجهی بر پیشرفت تحصیلی کودک دارد. تأثیرات عمدتا به آموزش والدین آنها و نحوه تأثیر آن بر محیطی که آنها ارائه می دهند برمی گردد.
پدران و مادران تأثیرات ژنتیکی مشابهی دارند ، و این نشان می دهد که هر دو والدین در شکل دهی و ایجاد محیط مساعد برای یادگیری کودک به یک اندازه مهم هستند.
این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین ژن ها و محیط چقدر پیچیده است. اگرچه این مطالعه از روش های ژنتیکی استفاده می کند ، اما شواهد محکمی ارائه می دهد که وقتی از آموزش صحبت می کنیم ، مانند ژنتیک ، محیط واقعاً اهمیت دارد.
در اینجا دو جنبه مکمل یکدیگر هستند. اول ، بخشی از آن بستگی به قرعه کشی ژنتیکی دارد ، بنابراین والدین کنترل کامل را ندارند و همه چیز به آنچه انجام می دهند بستگی ندارد. با این وجود ، به نظر می رسد آنچه والدین انجام می دهند و انتخاب آنها مهم است. یافته های مطالعه نشان می دهد که وضعیت اجتماعی اقتصادی و آموزش والدین احتمالاً کلیدی هستند.
درک این نکته که چگونه پیشرفت تحصیلی (سالهای تحصیلات ، بالاترین مدرک تحصیلی) و پیشرفت (نمرات و نمرات کسب شده) از طریق خانواده منتقل می شود ، بسیار مهم است و چگونه این دانش می تواند به ما کمک کند چرخه های محرومیت را در بین نسل ها از بین ببریم.
هنوز زود است بگوییم که مهمترین چیزی است که در خانواده (مانند والدین برای فرزندان خود خواندن) اتفاق می افتد یا خارج از خانواده ( مانند انتخاب بهترین مدرسه و فعالیت های والدین).
محققان امیدوارند بتوانند راههای پرورش ژنتیک را در صورت تغییر در مراحل مختلف توسعه بررسی کنند و مشخص کنند که جنبه های محیطی مهمتر هستند. این کلیدی برای طراحی مداخلات جدید برای تشویق و حمایت همه کودکان برای موفقیت خواهد بود.
منبع:
Original Research: 
Robust genetic nurture effects on education: A systematic review and meta-analysis based on 38,654 families across 8 cohorts” by  Jean-Baptiste Pingault et al. American Journal of Human Genetic2021.
Source: UCL

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.