دسته: بیولوژی

۰

تفکر بدون مغز

بازدیدها: ۳۴اگر مغز نداشتید ، هنوز می توانستید بفهمید که کجا هستید و به محیط اطراف خود بروید؟ پاسخ ممکن است “بله” باشد. دانشمندان از انستیتوی ویس در دانشگاه هاروارد و مرکز کشف آلن در...

۰

سیستم عصبی مستقل مارمولک: مدلی برای مطالعه ضایعه عصبی در انسان

بازدیدها: ۶۳ دم قطع شده مارمولک احتمالا از یک ذهن مستقل با سیستم عصبی مجزایی برخوردار است. حتی زمانی که دم مارمولک قطع می شود و دیگر به مغز مارمولک مرتبط نمی باشد با این...

۰

قارچی که مغز مورچه  را کنترل می کند

بازدیدها: ۳۲۴ مورچه تحت تاثیر قارچ انگلی پیشرفته‌ای، که گمان می‌رود کنترل ذهن این حشره را به دست می‌گیرد، دستخوش دگردیسی بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تری می‌شود. آنچه بین انگل و میزبان بدون مغزش رخ می‌دهد،...

۰

شناخت بدون وجود کورتکس

بازدیدها: ۱۵۵  مبنای عصبی شناخت معمولا بر روی مکانیسم های کورتیکال متمرکز است.مغزپرندگان فاقد پوشش کورتکس است با این وجود مهارتهای شناختی آنها با پریمات ها برابر است.این یافت های شناختی بهمراه کشفیات نوروبیولوژیکی نشان...

۰

چرا میمون ها تکامل نیافتند و انسان نشدند؟

بازدیدها: ۱۱۸ منبع: کتاب فرگشت و ژنتیک بر اساس نظریه فرگشت، انسان‌ها و شامپانزه‌ها از یک ریشه مشترک بوده اند، ولی امروزه تفاوتهای فاحشی میان ما و آنها وجود دارد. شامپانزه‌ها تکامل نیافتند و هنوز...

۰

آیا حشرات مغزواقعی دارند؟

بازدیدها: ۷۴۲ نویسنده: Debbie Hadley حتی حشرات بسیار کوچک هم مغز دارند، اگرچه مغز آنها، نقش مهمی همانند مغز انسانها را ایفا نمی کند.در حقیقت، یک حشره می تواند برای چندین روز بدون سر زنده...

۰

چرا میمون‌ها بر خلاف انسان، نمی‌توانند صحبت کنند؟

بازدیدها: ۵۱ نویسنده: فرید کریمی میمون‌ها بی‌شک موجودات باهوشی هستند، آن‌ها می‌توانند یاد بگیرند از پول استفاده کنند یا اینکه بازی کنند. اما تابه‌حال هیچ میمونی نتوانسته است همچون ما انسان‌ها صحبت کند.این نکته یک...

۰

دولفین ها در یک زمان با یک نیمکره مغزشان می خوابند

بازدیدها: ۱۵۲۷ دلفین ها استاد انجام دادن کارهای چندگانه هستنددولفین ها در طی تکامل به این توانایی دست یافتند تا به یک نیمکره مغزشان استراحت بدهند.مغز در حال خواب را می توان با الکتروانسفالوگرام (EEG)بررسی...