دسته: بیولوژی

0

سیستم عصبی مستقل مارمولک: مدلی برای مطالعه ضایعه عصبی در انسان

بازدیدها: 33 دم قطع شده مارمولک احتمالا از یک ذهن مستقل با سیستم عصبی مجزایی برخوردار است. حتی زمانی که دم مارمولک قطع می شود و دیگر به مغز مارمولک مرتبط نمی باشد با این حال، دم قطع شده در...

0

قارچی که مغز مورچه  را کنترل می کند

بازدیدها: 82 مورچه تحت تاثیر قارچ انگلی پیشرفته‌ای، که گمان می‌رود کنترل ذهن این حشره را به دست می‌گیرد، دستخوش دگردیسی بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تری می‌شود. آنچه بین انگل و میزبان بدون مغزش رخ می‌دهد، جدالی بسیار غریب و هوشمند...

0

شناخت بدون وجود کورتکس

بازدیدها: 124  مبنای عصبی شناخت معمولا بر روی مکانیسم های کورتیکال متمرکز است.مغزپرندگان فاقد پوشش کورتکس است با این وجود مهارتهای شناختی آنها با پریمات ها برابر است.این یافت های شناختی بهمراه کشفیات نوروبیولوژیکی نشان داده اند که مغز پیشین...

0

چرا میمون ها تکامل نیافتند و انسان نشدند؟

بازدیدها: 78 منبع: کتاب فرگشت و ژنتیک بر اساس نظریه فرگشت، انسان‌ها و شامپانزه‌ها از یک ریشه مشترک بوده اند، ولی امروزه تفاوتهای فاحشی میان ما و آنها وجود دارد. شامپانزه‌ها تکامل نیافتند و هنوز هم روی درخت زندگی میکنند،...

0

آیا حشرات مغزواقعی دارند؟

بازدیدها: 367 نویسنده: Debbie Hadley حتی حشرات بسیار کوچک هم مغز دارند، اگرچه مغز آنها، نقش مهمی همانند مغز انسانها را ایفا نمی کند.در حقیقت، یک حشره می تواند برای چندین روز بدون سر زنده بماند، زیرا با قطع سر،...

0

چرا میمون‌ها بر خلاف انسان، نمی‌توانند صحبت کنند؟

بازدیدها: 45 نویسنده: فرید کریمی میمون‌ها بی‌شک موجودات باهوشی هستند، آن‌ها می‌توانند یاد بگیرند از پول استفاده کنند یا اینکه بازی کنند. اما تابه‌حال هیچ میمونی نتوانسته است همچون ما انسان‌ها صحبت کند.این نکته یک سؤال اساسی در مورد پازل...

0

دولفین ها در یک زمان با یک نیمکره مغزشان می خوابند

بازدیدها: 1419  دلفین ها استاد انجام دادن کارهای چندگانه هستنددولفین ها در طی تکامل به این توانایی دست یافتند تا به یک نیمکره مغزشان استراحت بدهند.مغز در حال خواب را می توان با الکتروانسفالوگرام (EEG)بررسی کرد.این امواج مغزی توسط کورتکس...