دسته: بیولوژی

۰

کلونی مورچه ها هنگام تصمیم گیری مانند شبکه های عصبی مغز رفتار می کنند

بازدیدها: ۳۲ دما در حال افزایش است و یک کلنی مورچه به زودی باید تصمیم جمعی بگیرد. هر مورچه گرمای بالارونده را زیر پای خود احساس می کند، اما طبق معمول حرکت می کند تا...

۰

قارچی که مغز مورچه  را کنترل می کند

بازدیدها: ۴۵۸ مورچه تحت تاثیر قارچ انگلی پیشرفته‌ای، که گمان می‌رود کنترل ذهن این حشره را به دست می‌گیرد، دستخوش دگردیسی بسیار پیچیده‌تر و سخت‌تری می‌شود. آنچه بین انگل و میزبان بدون مغزش رخ می‌دهد،...

۰

شناخت بدون وجود کورتکس

بازدیدها: ۱۶۳  مبنای عصبی شناخت معمولا بر روی مکانیسم های کورتیکال متمرکز است.مغزپرندگان فاقد پوشش کورتکس است با این وجود مهارتهای شناختی آنها با پریمات ها برابر است.این یافت های شناختی بهمراه کشفیات نوروبیولوژیکی نشان...

۰

چرا میمون ها تکامل نیافتند و انسان نشدند؟

بازدیدها: ۱۹۴ منبع: کتاب فرگشت و ژنتیک بر اساس نظریه فرگشت، انسان‌ها و شامپانزه‌ها از یک ریشه مشترک بوده اند، ولی امروزه تفاوتهای فاحشی میان ما و آنها وجود دارد. شامپانزه‌ها تکامل نیافتند و هنوز...

۰

آیا حشرات مغزواقعی دارند؟

بازدیدها: ۹۴۸ نویسنده: Debbie Hadley حتی حشرات بسیار کوچک هم مغز دارند، اگرچه مغز آنها، نقش مهمی همانند مغز انسانها را ایفا نمی کند.در حقیقت، یک حشره می تواند برای چندین روز بدون سر زنده...

۰

چرا میمون‌ها بر خلاف انسان، نمی‌توانند صحبت کنند؟

بازدیدها: ۶۲ نویسنده: فرید کریمی میمون‌ها بی‌شک موجودات باهوشی هستند، آن‌ها می‌توانند یاد بگیرند از پول استفاده کنند یا اینکه بازی کنند. اما تابه‌حال هیچ میمونی نتوانسته است همچون ما انسان‌ها صحبت کند.این نکته یک...

۰

دولفین ها در یک زمان با یک نیمکره مغزشان می خوابند

بازدیدها: ۱۶۰۱ دلفین ها استاد انجام دادن کارهای چندگانه هستنددولفین ها در طی تکامل به این توانایی دست یافتند تا به یک نیمکره مغزشان استراحت بدهند.مغز در حال خواب را می توان با الکتروانسفالوگرام (EEG)بررسی...