برچسب: آمیگدال

۰

نظریه جهان سخت: نگاهی نو به عملکرد مغز

بازدیدها: ۱۸در اختلالات طیف اوتیسم، نقش نقایص کارکردی مانند کم-کنش وری در لوب فرونتال یا هیپوکامپ و آمیگدال با فرضیه کنترل بالا-پایین یا کاهش پیوندهای کارکردی مغزی موردتوجه نظریاتی مانند تئوری ذهن یا کارکردهای اجرایی...

۰

آمیگدال  – مغز خزنده شما

بازدیدها: ۳۲ وقتی شب تا دیروقت به خانه می روید، صدایتان می کند، در حالی که در تاریکی مسیر خود را طی می کنید، شما را دچار وحشت می کند، و شما راآماده پریدن می...

۰

آیا آمیگدال مغز واقعا با ترس مرتبط است؟

بازدیدها: ۶۷۵ مدتها است که دانشمندان بر این باورند «آمیگدال مرکزی» که ساختاری در عمق مغز است، با احساس ترس و واکنش به رخ‌دادهای ناخوشایند، مرتبط است. گروهی از عصب‌شناسان دانشگاه ام‌آی‌تی، مداری را در...