اثر دوپامین مغز بر رابطه جنسی

بازدیدها: ۴۹۲۲ چه اتفاقی می افتد وقتی شما یک موش نر را در قفسی با یک موش ماده تنها بگذارید؟ ابتدا یک ارتباط جنسی پر شور را می بینید. سپس تدریجا موش نر از آن...