اثر دوپامین مغز بر رابطه جنسی

بازدیدها: ۴۵۷۱ چه اتفاقی می افتد وقتی شما یک موش نر را در قفسی با یک موش ماده تنها بگذارید؟ ابتدا یک ارتباط جنسی پر شور را می بینید. سپس تدریجا موش نر از آن...