آفانتازیا aphantasiaیا اختلال تصویر سازی مغز چیست؟

Views: 2285 برای بعضی افراد، تصور کردن صورت یک دوست یا آپارتمان محل زندگی شان غیرممکن است؛ پدیده ای که آفانتازیا aphantasia نامیده می شود.آفانتازیا کوری چشم ذهن است. دانشمندان شروع به بررسی ویژگی های...