اعتیاد جنسی sexual addiction

Views: 238 ما موجودیت به موادی مثل نیکوتین، الکل و دیگر مخدرات و آسیب‌های ناشی از آن را در جامعه می‌پذیریم. اما وقتی حرف از اعتیاد به سکس در میان می‌آید، برخی کارشناسان آن را...