اعتیاد جنسی sexual addiction

بازدیدها: ۲۱۶ ما موجودیت به موادی مثل نیکوتین، الکل و دیگر مخدرات و آسیب‌های ناشی از آن را در جامعه می‌پذیریم. اما وقتی حرف از اعتیاد به سکس در میان می‌آید، برخی کارشناسان آن را...