نوروبیولوژی اثر بخشی الکترو شوک تراپی (ECT)

بازدیدها: 196 ECTیا تشنج درمانی یا الکتریسیته درمانی یا شوک درمانی یکی از متداول ترین متدهای درمانی در روانپزشکی مدرن می باشد .ECT مخففelectroconvulsive Therapy است.این نوع درمان بطور شایعی در درمان برخی از بیماریهای...