اثرات الکل بر مغز

Views: 861 الکل بخصوص به شکل اتیل الکل(اتانول)، جایگاه مهمی در تاریخ بشر حداقل برای ۸۰۰۰ سال دارد.امروزه نیز نوشیدن الکل بطور وسیع ادامه دارد.مشابه با دیگر داروهای آرامبخش-خواب آور الکل در دوز کم تا...