برچسب: اوتیسم

۰

نورودایورسیتی (neurodiversity) یا تنوع عصبی

بازدیدها: ۲۳۹ به تنوع در مغز انسان در ارتباط ها، معاشرت ها، یادگیری ، توجه، خلق و خو و سایر عملکرد های ذهنی گویند. این یک اصطلاح جدید است که تصور می شود در دهه...

۰

ساوانت ها: ابر نابغه ها؟!

بازدیدها: ۴۲۲ یکی از ساوانت ها پسری ۹ ساله ای بود که گلوله ای به جمجمه اش اصابت کرد. بر خلاف نگرانی پزشکان او نمرد.اما آسیب شدید به سمت چپ مغزش سبب فلج نیمه راست...

۰

مصرف ماری جوانا و کاهش نشانه های بیماری اوتیسم در اطفال

بازدیدها: ۱۴۳ در مطالعه جدیدی که بر روی اطفال ۱۸ ساله یا کمتر انجام شده است حاکی از آن بود که کانابیس بعنوان درمان برای طیف اوتیسم بکار می رود که بخوبی تحمل می شود،...

۱

نورونهای آینه ای و نظریه ذهن

بازدیدها: ۲۳۴۷ یافته های جدید علمی از کشف گروهی ازنورونها درقسمت پیش حرکتی قشر خاکسـتری مغـز خبـر مـی دهنـد .ایـن نـورون هـا، نـورون هـای آینـه ای نـام دارنـد . متخصصان برای اولین بار درحدود دهه...