برچسب: اوتیسم

۰

نورودایورسیتی (neurodiversity) یا تنوع عصبی

Views: 277 به تنوع در مغز انسان در ارتباط ها، معاشرت ها، یادگیری ، توجه، خلق و خو و سایر عملکرد های ذهنی گویند. این یک اصطلاح جدید است که تصور می شود در دهه...

۰

ساوانت ها: ابر نابغه ها؟!

Views: 501 یکی از ساوانت ها پسری ۹ ساله ای بود که گلوله ای به جمجمه اش اصابت کرد. بر خلاف نگرانی پزشکان او نمرد.اما آسیب شدید به سمت چپ مغزش سبب فلج نیمه راست...

۰

مصرف ماری جوانا و کاهش نشانه های بیماری اوتیسم در اطفال

Views: 181 در مطالعه جدیدی که بر روی اطفال ۱۸ ساله یا کمتر انجام شده است حاکی از آن بود که کانابیس بعنوان درمان برای طیف اوتیسم بکار می رود که بخوبی تحمل می شود،...

۱

نورونهای آینه ای و نظریه ذهن

Views: 2481 یافته های جدید علمی از کشف گروهی ازنورونها درقسمت پیش حرکتی قشر خاکسـتری مغـز خبـر مـی دهنـد .ایـن نـورون هـا، نـورون هـای آینـه ای نـام دارنـد . متخصصان برای اولین بار درحدود دهه...