ویژگی های شبکه‌های مغزی در افرادی که تمایل به خودکشی دارند

بازدیدها: ۱۵۳ الگوهای فعالیت مغز در افرادی که دارای افکار خودکشی بوده یا اقدام به خودکشی می‌کنند، با افراد عادی متفاوت است.دانشمندان الگوهای غیرمعمولی از فعالیت مغز را شناسایی کرده‌اند که به‌نظر می‌رسد با افزایش...