عدم علاقه یا آپاتی  منجر به  زوال عقل (دمانس) می شود.

بازدیدها: ۷۳۸یک مطالعه جدید گزارش داد ، افرادی که دچار بی تفاوتی شدید هستند ، به طور قابل توجهی بیشتر در معرض خطر ابتلا به زوال عقل هستند. تحقیقات منتشر شده در مجله Neurology نشان...