چگونه تجربیات اولیه زندگی بر سیم کشی مغز تأثیر  می گذارد

Views: 87 یک مطالعه جدید گزارش می دهد که تجربیات اولیه زندگی ممکن است بر الگوهای سیم کشی عصبی تأثیر بگذارد که می تواند منجر به ایجاد ASD، اسکیزوفرنی و صرع در مراحل بعدی زندگی...