آزمایش حافظه یک ماهه برای پیش بینی بیماری آلزایمر

بازدیدها: 38انجام آزمایش های حافظه بیش از چهار هفته در افراد مسن به پیش بینی افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر کمک  می کند. تحقیقات جدید نشان می دهد که آزمایش حافظه افراد...