نسل جدید دستگاه تصویربرداری مغز انسان راه اندازی شد.

بازدیدها: 7 علوم اعصاب ویژه · 13 مه 2021 خلاصه: محققان ویرجینیا تک کمک هزینه ای را برای استقرار فناوری تصویربرداری مغزی جدید به نام مغناطیس سنجی پمپ شده نوری دریافت کرده اند که می...