برچسب: توجه

۰

منطقه و مدارهای کنترل کننده فرایند توجه(attention)

Views: 75 خلاصه: مطالعه نشان می دهند که سلولهای عصبی لوکوس سرولوئوس در کنترل توجه  نقش مهمی  را بازی می کنند. کنترل توجهی که ارگانیسم ها برای موفقیت در اهداف خود نیاز دارند از دو...

۰

در هنگام “ توجه کردن “در مغز چه اتفاقی‌ می‌افتد؟

Views: 310توجه (attention) چیست؟ توجه دقیق کار ساده ای نیست، برای اینکه توجه ما در آن واحد به جهت های مختلفی جلب می شود. عموما تصور بر این است که منظور از توجه فقط چیزی...