اقتصاد عصبی و نظریه بازی ها(Game Theory)

Views: 254اَز جمله افراد مؤثر در ارائه نظریه بازی‌ها، پروفسور جان فوربز نش، ریاضی‌دان و نخبه دهه ۲۰ میلادی می‌باشد. او که با نظریه تعادل نش در سال ۱۹۹۴ موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصادی...