جینکوگل(GINKOGOL) :داروی گیاهی موثر در آلزایمر و زوال عقل

Views: 393 جینکوگل(GINKOGOL): تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر جینکوبیلوبا  یا با نام ژاپنی Yin-Kwoنام گیاهی است که در طب کهن چینی به وفور از آن استفاده می کردند. قدمت درخت های جینکوبیلوبا در چین...