آیا می‌توان قسمتی از حافظه را پاک کرد؟

Views: 116 پژوهشگران راهی جدید برای مقابله با ترس‌هایی که ریشه در ناخودآگاه ما دارد، یافتند. مطالعات “دانشگاه پزشکی کلمبیا” و “دانشگاه مک گیل” نشان می‌دهد می‌توان برخی خاطرات خاص را پاک کرد بدون اینکه...