آیا افراد خشمگین و عصبی هوش پایینی دارند؟

بازدیدها: 40 نویسنده: فاطمه مختاری تصور افراد خشمگین از خود با نوعی خودپسندی و خوش‌بینی همراه است. پژوهشگران دریافتند که این افراد، هوش خود را بیش از میزان واقعی برآورد می‌کنند. آیا فردی عصبی هستید؟...