در حالت خواب دیدن چه اتفاقی در مغز رخ می‌دهد؟

بازدیدها: 54 نویسنده: بابک قهرمانی رفته‌رفته می‌توانیم از نظر علمی دریابیم که موقع خواب دیدن دقیقا چه اتفاقاتی در مغزمان رخ می‌دهد. رؤیاها آنقدر عجیب هستند و برای ما مهم تلقی می‌شوند که احساس می‌کنیم...