برچسب: خواب دیدن

۰

رویای مرطوب در هنگام خواب دیدن (wet dreams)

Views: 428 این نوع رویا در هنگام خوابیدن در نوجوانان و یا افرادی که تازه به بلوغ جسمانی رسیده اند مشاهده می شود. رویای مرطوب(خیس) به عبارت ساده زمانی روی می دهد که مایع منی،...

۴

آخرین اطلاعات درباره خواب دیدن و رویا بصورت علمی

Views: 1651 خواب دیدن و رویا آینده متعلق به کسانی است که زیبایی رویا هایشان را باور دارند.رویا ها شاید تقدیر را رقم می زنند. شاید مشهورترین رویای  دوره باستان درباره کنستانتین ، امپراتور روم...