خودشیفتگی (نارسیس‌ایسم)

بازدیدها: 36 یکی از ویژگی‌های روانشناسی سرشتی انسان‌ها نارسیسیسم یا از خود راضی بودن است. این ادراک نسبتن ناآگاهانه همیشه در پس زمینه‌ی شخصیت به رفتارهای انسان با دیگران جلا داده و ارزیابی مستمر و...