برچسب: داروی بیهوشی

0

اثر داروی کتامین بر استرس مزمن پس از سانحه (PTSD)

بازدیدها: 385 ژانویه 2021  تزریق کتامین نسبت به درمان با میدازولام (که باعث کاهش علائم 20٪ در مدت مشابه می شود) ، علائم PTSD را تا 30٪ از ابتدا کاهش می دهد. درمان کتامین به...

0

حذف خاطرات بد با استفاده از داروی بیهوشی

بازدیدها: 424  خاطرات بدی در ذهن افراد شکل گرفته اند که بیشتر آنها در سنین کودکی در ذهن انسان نقش بسته اند و در حافظه بلند مدت ثبت شده اند و هر چند وقت یکبار...