دستگاه توهم زا برای مطالعه ذهن انسان

بازدیدها: ۹۷ نویسنده: فرید کریمی ذهن یا خودآگاهی مهم‌ترین کیفیت انسانی محسوب می‌شود. تاکنون مطالعات زیادی برای مشخص کردن مکان فیزیکی ذهن و نحوه عملکرد آن انجام گرفته است. تصور کنید که در یک میدان...