روان شناسی رانندگی در ایران

بازدیدها: 50 در ایران سالانه حدود ۲۸ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند؛ یعنی ۷۶ نفر در هر روز و ۳ نفر در هر ساعت. رعایت نکردن فاصله یا...