برچسب: رویا

4

آخرین اطلاعات درباره خواب دیدن و رویا بصورت علمی

بازدیدها: 958 خواب دیدن و رویا آینده متعلق به کسانی است که زیبایی رویا هایشان را باور دارند.رویا ها شاید تقدیر را رقم می زنند. شاید مشهورترین رویای  دوره باستان درباره کنستانتین ، امپراتور روم...