اثر داروی ریتالین بر کورتکس پره فرونتال پریمات ها(انسان و میمون)

بازدیدها: 114 ریتالین حتی در دوز هایی که توجه را افزایش می دهند نیز اثری بر کورتکس پره فرونتال (PFC)ندارد.بنابر این این فرضیه که کورتکس پره فرونتال کودال ناحیه ای از مغز است که برای توجه (attention) ضروری است و...