بیماری همه گیر COVID-19 نحوه درک افراد از چهره را پوشانده است.

بازدیدها: 17 آیا من شما رو میشناسم؟ ماسک ها ادراک صورت را مختل می کنند. یک مطالعه جدید گزارش داد ،ممکن است شناسایی چهره های آشنا هنگام استفاده از ماسک برای محافظت در برابر COVID-19...