داروی ضد افسردگی فلووکسامین از بروز شدید COVID-19 جلوگیری  می کند.

بازدیدها: ۷۳یک مطالعه جدید در مقیاس کوچک نشان می دهد که ضد افسردگی فلووکسامین(fluvoxamine) ممکن است ابزاری جدید در مبارزه با COVID-19 باشد. محققان گزارش کردند فلووکسامین شدت علائم ویروس کرونا و بستری شدن در...