پروزاک ترکیب چربی مغز را تغییر می دهد

بازدیدها: 10 پروزاک (فلوکستین) غلظت لیپید اسیدهای چرب اشباع نشده را در مغز میمونهای ماکاک نوجوان کاهش داد. محققان Skoltech و همکاران آنها از روسیه ، آلمان و ایالات متحده دریافتند که پروزاک غلظت چربی...