یافته های علوم اعصاب درباره مغز مردان و زنان

بازدیدها: ۹۶   مردان در نقشه خوانی خوب هستند و زنان نمی توانند خوب ماشین پارک کنند.مردان در تعمیر وسایل  خوب عمل می کنند و دریک زمان فقط یک کار را می توانند انجام دهند.ولی...