اثر موسیقی بر مهارت های زبانی کودکان

بازدیدها: 13 نویسنده: فاطمه مختاری کلاس‌های موسیقی در بهبود مهارت‌های زبانی کودکان موثرتر از دوره‌های خوانداری فوق‌برنامه هستند. اما این تاثیر در چه زمینه‌ای است و عملکرد آن چگونه است؟ چند پژوهش نشان داده‌اند که...