نقش نیمکره‌ موافق مغز در کنترل حرکت

بازدیدها: 89 نویسنده: فاطمه مختاری پیشتر تصور می‌شد که نیمکره‌ی مخالف مغز، مسئول کنترل حرکات بدن است. اکنون مشخص شده که احتمالا نقش نیمکره‌ی موافق در این میان بیش از تصور قبلی ما است. معمولا...