پس از برداشتن نصف مغز چه رخ می‌دهد؟

بازدیدها: 7 هر سانتی‌متر مربع مغز شما همیشه مشغول انجام کاری است از ذخیره اطلاعات یا کمک به انجام درست کارکردهای بدن. اما آیا یک شخص می‌تواند با نیمی از مغزش زندگی طبیعی داشته باشد؟...