برچسب: هورمون جنسی

۰

تاثیر رابطه جنسی بر مغز

Views: 514داشتن رابطه جنسی می تواند شب ها و روزهای ما را با لذت و هیجان شیرین طعم دهد و استرس و نگرانی را از بین ببرد. و البته، رابطه جنسی برای تضمین تداوم نسل...

۰

هورمون‌های جنسی  و تفاوت‌های مغزی بین مردان و زنان

Views: 48 هورمون‌های جنسی نقش مهمی در شکل‌گیری رفتار دارند و تأثیر آن‌ها زود شروع می‌شود. جهش های هورمونی در اوایل زندگی به شکل گیری مغز در حال رشد کمک می کند و مدارهایی را...