چرا موازی سازی در مغز عملکرد آنرا نسبت به هوش مصنوعی بالاتر برده است؟

بازدیدها: ۲۱۹ نوشته liqun Luo پروفسور نوروبیولوژی دانشگاه استنفورد ۱۲ آوریل ۲۰۱۸ ** مغز پیچیده است.در انسان مغز از حدود ۱۰۰ بیلیون نورون و ۱۰۰ تریلیون اتصالات عصبی تشکیل شده است.مغز انسان اغلب با سیستم...