چرا موازی سازی در مغز عملکرد آنرا نسبت به هوش مصنوعی بالاتر برده است؟

بازدیدها: 172 نوشته liqun Luo پروفسور نوروبیولوژی دانشگاه استنفورد 12 آوریل 2018 ** مغز پیچیده است.در انسان مغز از حدود 100 بیلیون نورون و 100 تریلیون اتصالات عصبی تشکیل شده است.مغز انسان اغلب با سیستم...