برچسب: هیجان

0

استنتاج احساسات کودکان از چهره های ماسک زده

بازدیدها: 6  23 دسامبر 2020 حتی هنگامی که صورت فرد با ماسک جراحی پوشانده می شود ، کودکان می توانند احساسات خود را بر اساس نشانه های دیگر صورت تشخیص دهند. منبع: دانشگاه ویسکانسین-مدیسون بر اساس مطالعه جدید روانشناسان دانشگاه...

0

نوروسایکولوژی هیجان neuropsychology of emotions

بازدیدها: 710 ماهیت هیجان در حقیقت، کارشناسان، هیجان را از بقایای مزاحم گذشته تکاملی ما یعنی دورانی از عدم آگاهی که بشر در عمل تحت اختیار غرایزی مانند هیجان قرار داشت می دانند. آنان معتقدند بشر در اصل موجودی منطقی...