چای آمازونی باعث تشکیل نورون های جدید می شود.

بازدیدها: 38 خلاصه: یک مطالعه جدید گزارش داد ، DMT ، یکی از ترکیبات طبیعی چای ayahuasca ، باعث ایجاد نوروژنز می شود. محققان دریافتند DMT قادر است سلولهای بنیادی عصبی را فعال کرده و...