داروی پیراستام (Piracetam) تقویت کننده اعمال شناختی

بازدیدها: 1362 فرض کنید که زمان زیادی درباره یک مساله فکر می کنید ولی نمی توانید آنرا حل کنید ولی ناگهان با مصرف یک دارو مغز شما بهتر کار می کند و آن مساله را...