آزمایش حافظه یک ماهه برای پیش بینی بیماری آلزایمر

بازدیدها: ۸۲انجام آزمایش های حافظه بیش از چهار هفته در افراد مسن به پیش بینی افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر کمک  می کند. تحقیقات جدید نشان می دهد که آزمایش حافظه افراد...