درمان صرع با ورژن سنتتیک کانابیس (حشیش)

بازدیدها: 207 ورژن مصنوعی از ترکیب کانابینوئیدی حشیش(CBD) در آزمایشگاهی در کالیفرنیا توسط یک شیمی دان تولید شده که H2CBD نامیده می شود که موجب کاهش تعداد و شدت حملات تشنجی در رات می شود....