تاکنون ۱۸۰ ناحیه مجزا توسط نقشه برداری در مغز تعیین شده است

Views: 415 دانشمندان تازه‌ترین و دقیقترین نقشه قشر مغز را تهیه کردند که هر دو نیم کره چپ و راست مغز را به ۱۸۰ ناحیه تقسیم می‌کند. تقسیم‌بندی جدید چشم‌اندازی دقیق از قشر مغز را...