تاکنون ۱۸۰ ناحیه مجزا توسط نقشه برداری در مغز تعیین شده است

بازدیدها: ۳۸۹ دانشمندان تازه‌ترین و دقیقترین نقشه قشر مغز را تهیه کردند که هر دو نیم کره چپ و راست مغز را به ۱۸۰ ناحیه تقسیم می‌کند. تقسیم‌بندی جدید چشم‌اندازی دقیق از قشر مغز را...