استفاده از پانکچر مستقیم کاروتید در درمان سکته مغزی

بازدیدها: 24 محققان ییل روش هایی را برای درمان بیماران سکته مغزی پیدا کرده اند که در غیر این صورت ممکن است قابل درمان نباشد. در یک مطالعه منتشر شده در مجله جراحی مغز و...