چرا میمون‌ها بر خلاف انسان، نمی‌توانند صحبت کنند؟

Views: 68 نویسنده: فرید کریمی میمون‌ها بی‌شک موجودات باهوشی هستند، آن‌ها می‌توانند یاد بگیرند از پول استفاده کنند یا اینکه بازی کنند. اما تابه‌حال هیچ میمونی نتوانسته است همچون ما انسان‌ها صحبت کند.این نکته یک...